Co, gdyby skoncentrować się na swoich mocnych stronach, a słabościami zarządzać, tzn. podciągnąć je do takiego tylko poziomu, żeby nie przeszkadzały nam w rozwoju?

Rozwój bazujący na mocnych stronach stanowi podstawę metodologii oraz testu talentów Gallupa. Test ten pomaga zidentyfikować naturalne ”talenty” każdego z nas, czyli w ujęciu Gallupa po prostu nasze naturalne wzorce myślenia, działania i odczuwania.

Co zyskasz robiąc test talentów Gallupa?

Dzięki pracy coachingowej i zainwestowaniu czasu w rozwój talentów, a także nabyciu wiedzy i umiejętności, jesteśmy w stanie w relatywnie krótkim czasie zamienić je w mocne strony. Te natomiast możemy produktywnie wykorzystywać w naszym życiu i dzięki nim:

  • możesz szybciej i efektywniej osiągać swoje cele,
  • polepszyć relacje z innymi,
  • być bardziej efektywnym w życiu zawodowym i prywatnym,
  • a przede wszystkim na głębokim poziomie poznać siebie, swoje preferencje i potrzeby, swój styl myślenia – co znajduje bezpośrednie przełożenie na kolejne, podejmowane przez nas decyzje dotyczące naszego życia i rozwoju.

Talent + inwestycja = mocna strona

Co wyróżnia rozwój bazujący na mocnych stronach? Przekonanie, że tylko budowanie na naturalnych talentach prowadzi do sukcesu, a naprawianie słabości prowadzi jedynie do uniknięcia porażki. W sytuacji, w której coś jest naszą słabością, nawet duża inwestycja czasu i wysiłku ma dużo mniejszą szansę na doprowadzenie nas do sukcesu, niż wtedy, kiedy budujemy na naszych naturalnie mocnych stronach.

Coaching mocnych stron, mocne strony, talenty, dziewczynka, superwoman

Coaching mocnych stron

Podejście to zakłada więc konieczność identyfikacji naszych naturalnych predyspozycji, a potem koncentrację na ich rozwoju. O nasze słabości natomiast potrzebujemy zadbać o tyle, żeby nie stanęły nam na drodze, potrzebujemy nauczyć się nimi w odpowiedni sposób zarządzać.

Podejście to zakłada również, w przeciwieństwie do podejścia tradycyjnego, że nie wszystkie zachowania mogą być wyuczone, a wyłącznie niektóre z nich. Powraca w tym miejscu temat złotej rybki i niemożliwe dla niej, a wymagane od wszystkich ”uczniów”, zadanie wejścia na drzewo (czytaj artykuł: 3 słabości polskiego systemu edukacji).

Kolejnym założeniem rozwoju opartego na mocnych stronach jest to, że można osiągnąć te same wyniki dzięki różnym zachowaniom. To znaczy, że mogę być równie dobra w swojej pracy, jak na przykład inny manager, ale mogę wykonywać swoją rolę w trochę inny, zindywidualizowany sposób, wykorzystując w zarządzaniu swoje najmocniejsze strony.

Talenty każdej osoby i ich układ są wyjątkowe, a największa przestrzeń do rozwoju każdego z nas, to właśnie przestrzeń naszych najsilniejszych stron.

Jeśli chcesz rozwinąć swoje talenty, zamiast pracować nad słabościami, umów się na bezpłatną konsultację wstępną.